Rozmowa z poetą i tłumaczem Knutsem Skujenieksem

Rozmowa z poetą i tłumaczem Knutsem Skujenieksem, który we wrześniu 2016 roku obchodził swoje 80-lecie. Skujenieks dzieli się swoimi wspomnieniami o Jerzym Litwiniuku – jednym z najwybitniejszych tłumaczy naszych czasów, poecie, poliglocie, znawce literatur i kultur ludowych miedzy innymi państw bałtyckich. J.Litwiniuk w 2003 roku przełożył na język polski łotewski epos narodowy „Lāčplēsis”. Zmarł w…