Uroczystość uczczenia 97.rocznicy „Operacji Zima”

3 stycznia 1920 r. rozpoczęła się „Operacja Zima”. W jej wyniku wojska polsko-łotewskie dowodzone przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego rozpoczęły uderzenie na Dyneburg i następnie zdobyły miasto i wyparły z Łotwy bolszewików. Operacja trwała do 25 stycznia i zakończyła się całkowitym zwycięstwem wojsk sojuszniczych, wojska polskie i łotewskie wyparły bolszewików z całej Łatgalii. Tego dnia, zgodnie…