Paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, przy wsparciu lokalnych koordynatorów, Ambasada RP w Rydze zrealizowała projekt polonijny „Paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie”. Dzięki środkom przekazanym przez MSZ RP, a przede wszystkim dzięki zaangażowaniu oraz intensywnej, charytatywnej pracy lokalnych koordynatorów, w ciągu niespełna dwóch tygodni udało się zebrać, określić zakres potrzeb oraz zakupić i…