Liczba Polaków w Dyneburgu zmniejszyła się o 0,53%

Liczba Polaków w Dyneburgu powoli się zmniejsza. Związane to jest między innymi ze zmniejszeniem ludności całego kraju. Według danych Centralnego Biura Statystycznego, Łotwę obecnie zamieszkuje 1 934 379 mln osób. Dyneburg ma 83 250 mieszkańców.Ciekawy i bardzo różnorodny jest skład etniczny naszego miasta. Większą część ludności Dyneburga stanowią Rosjanie (40 830 osób), znacznie mniej mieszka…