Wielcy Twórcy Niepodległej w audycji Polskofalówka

Wielcy Twórcy Niepodległej w audycji Polskofalówka. Cz.2. “Józef Piłsudski – Ojciec Polskiej Niepodległości” Audycja pokazuje rolę Marszałka w powrocie Polski na polityczną mapę świata. Podkreśla zasługi Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa, twórcy legionów i zwycięskiego wodza wojny 1920 roku.  Józef Piłsudski – Marszałek Polski, Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Wojska Polskiego. Mąż stanu, polityk, twórca Legionów i…