Kukułeczki na 10. Polonijnym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdrój

Już jutro rozpocznie się polonijne święto tańca i pieśni w Iwoniczu-Zdrój w województwie Podkarpackim. Na Festiwal już przybyło 16 zespołów z ośmiu krajów świata. W dniach 20-25 lipca na Podkarpacie przyjechało około 600 osób z różnych części świata. Są to zespoły z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Mołdawii i Czech. Łotwę reprezentuje dyneburski zespół…