WTN – Generał Wieniawa-Długoszowski

Był wielkim żołnierzem i patriotą oddanym idei walki o polską niepodległość, do końca lojalnym wobec swojego marszałka.  Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski był osobistym adiutantem Józefa Piłsudskiego. Od 1914 roku nosił mundur I Kompanii Kadrowej i walczył o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Uznawany za jedną z najbarwniejszych postaci II Rzeczpospolitej, był wybitnym dyplomatą, którego umiejętności wykorzystywał marszałek…

WTN – Ignacy Mościcki

Był politykiem bezwzględnie lojalnym wobec Józefa Piłsudskiego oraz wybitnym naukowcem, który budował polski przemysł chemiczny. Ignacy Mościcki to najdłużej sprawujący urząd prezydent II Rzeczpospolitej. Gdy w 1926 roku obejmował stanowisko, był już wybitnym naukowcem – chemikiem, współtwórcą polskiego przemysłu chemicznego w odrodzonym kraju i dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie. Ignacy Mościcki zbudował m.in. kombinat…

WTN – Walery Sławek

Był działaczem niepodległościowym, członkiem PPS, ideologiem i politykiem obozu sanacyjnego. Trzykrotny premier II RP. Bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Jego życiorys jest klasycznym przykładem kariery politycznej wybitnego przedstawiciela pokolenia, które wywalczyło dla Polski niepodległość. Był jednym z najbardziej oddanych polskiej sprawie żołnierzy, który skutecznie wcielał w życie idee Józefa Piłsudskiego. Walery Sławek pochodził z Kresów Wschodnich. Wywodził…