WTN – Edward Rydz-Śmigły

Malarz i poeta, polityk i żołnierz. Dziś dla wielu marszałek Edward Rydz –Śmigły jest postacią co najmniej kontrowersyjną w polskiej historii. Józef Piłsudski, sporządzając w 1922 r. ocenę wyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, pierwszą lokatę przyznał właśnie Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu. Widział w nim także kandydata na Naczelnego Wodza. Marszałek, stawiając go „najwyżej pośród generałów polskich”, brał…