WTN – Generał Władysław Sikorski

Wojskowy i polityk, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych. Władysław Sikorski urodził się w 1881 roku w Tuszowie Narodowym w zaborze austriackim. Uczył się i studiował w Rzeszowie oraz we Lwowie, gdzie na Politechnice Lwowskiej ukończył Wydział Dróg i Mostów. W czasie I wojny światowej był związany ze środowiskiem polskich patriotów.…

WTN – Maciej Rataj

Nauczyciel i polityk. Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, prezes Stronnictwa Ludowego i współorganizator Polskiego Państwa Podziemnego. Maciej Rataj urodził się 19 lutego 1884 r. we wsi Chłopy niedaleko Lwowa. W czerwcu 1904 r. z wyróżnieniem zdał egzamin dojrzałości, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, wybierając jako kierunek filologię klasyczną. W okresie studenckim…

WTN – Generał Władysław Anders

Jeden z najzdolniejszych polskich dowódców. Czterokrotnie odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari. Organizator i dowódca Armii Polskiej w Związku Radzieckim. Generał Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Błoniu koło Kutna w rodzinie ziemiańskiej. Ukończył gimnazjum i szkołę średnią w Warszawie. W wieku 18 lat otrzymał powołanie do armii rosyjskiej, był słuchaczem kawaleryjskiej szkoły oficerów…