Dyskusja o sytuacji polskich mediów na wschodzie

23 listopada w Warszawie odbyło się piąte Zebranie Stowarzyszenia Federacja Mediów Polskich na Wschodzie (FMPnW). Dla zgromadzonych w Belwederze przedstawicieli polskich redakcji (prasy, radia, telewizji) była to możliwość omówienia kwestii i problematyki dotyczącej polskich mediów na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i Czech z przedstawicielami władz RP. Głównym celem dyskusji podczas zjazdu były wymiana doświadczeń i…