WTN – Józef Beck

Bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego. Członek POW, attaché wojskowy RP w Paryżu i Brukseli.  Józef Beck urodził się 4 października 1894 w Warszawie. W roku 1914 wstąpił do Legionów Polskich. W trakcie swojej służby pełnił funkcję adiutanta Józefa Piłsudskiego Od roku 1918 związany z Wojskiem Polskim, w ramach którego miał pierwsze kontakty…

WTN – Gen. Tadeusz Rozwadowski

Jeden z najwybitniejszych dowódców w historii naszego kraju, współtwórca strategii Bitwy Warszawskiej, konstruktor i wynalazca. Tadeusz Jordan Rozwadowski urodził się 19 maja 1866 r. w Babinie (obwód stanisławowski) w rodzinie o tradycjach wojskowych. Wychowywany w duchu patriotyzmu, kształcił się najpierw w szkole kadetów kawalerii w Hranicach na Morawach, a później w wiedeńskiej Wojskowej Akademii Technicznej, którą…

WTN – Hrabia Maurycy Zamoyski

XV ordynat na Zamościu, polityk, który w 1917 roku włączył się w prace Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu oraz finansowo go wspierał, dyplomata, społecznik.  Maurycy Klemens Zamoyski, urodził się 30 lipca 1871 r. w Warszawie i tutaj oraz w rodzinnym Klemensowie spędził dzieciństwo. Szkołę średnią ukończył w Lesznie, studia zaś w zakresie prawa i ekonomii, w…