Egils Levits został zaprzysiężony na prezydenta Łotwy

Dzisiaj, 8 lipca, Egils Levits został zaprzysiężony na prezydenta Łotwy. W przemowie jako priorytety swojej prezydentury wskazał m.in. solidarność oraz “nowoczesne, rozwijające się w sposób zrównoważony państwo”. Egils Levits ma 63 lata, pochodzi z mieszanej rodziny żydowsko-łotewskiej. Jest dawnym sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Urodził się w Rydze, uczył się w szkole Nr.2 w…