Przystanek Historia w Dyneburgu na Łotwie

15 października w Polskim Gimnazjum im. J.Piłsudskiego w Dynebyrgu Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował dwunasty  „Przystanek Historia”. Prezes IPN Jarosław Szarek podczas otwarcia spotkania przedstawił działalność edukacyjną Instytutu skierowaną do Polaków poza granicami. Scharakteryzował idee kultywowania pamięci wśród środowisk polskich i polonijnych rozsianych po całym świecie.Dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, opowiedział o najnowszej…