135 rocznica urodzin gen. Edwarda Rydza-Śmigłego w Daugavpils

11 marca obchodzimy 135. rocznicę urodzin polskiego wojskowego, polityka, marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego. Mieszkańcom Łatgalii generał jest znany jako dowódca grupy operacyjnej, liczącej około 30 tysięcy żołnierzy, którzy wykazali się męstwem i walecznością podczas Kampanii Łatgalskiej. We wrześniu 1919  wojska E. Rydza-Śmigłego, wchodzące w skład Frontu Litewsko-Białoruskiego, podeszły pod Dyneburg (Daugavpils) i po miesięcznych walkach…