100 lat temu Polska podpisała z Rosją Sowiecką traktat ryski

18 marca 1921 r. w Rydze w Domu Czarnogłowych został zawarty Traktat pokojowy, który kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie.  Porozumienie stanowiło o odszkodowaniach dla Polski i miało regulować sprawy repatriacji i polityki wobec ludności polskiej na terenie Rosji Sowieckiej. 12 marca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyła się prezentacja oryginałów…