Bony Maturzysty trafiły do polskich uczniów na Łotwie

Na Łotwie funkcjonuje cztery polskie szkoły i uczniowie każdej z nich zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa polskiego. W trzech szkołach istnieje możliwość zdobywać wykształcenie średnie. Są to Średnia Szkoła im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Państwowe Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu oraz Państwowe Gimnazjum im. St. Batorego w Rēzekne. Na początku tygodnia…