Przyznano tegoroczne nagrody Rady Miasta Daugavpils

4 listopada podczas posiedzeniach Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Dyneburga oraz Komisji Finansów rozpatrywano kwestie dotyczące przyznawania nagród „Nagroda Roku” “Gada balva” i „Osiągnięcie Życia” (“Mūža ieguldījums”). Przyjmowano zgłoszenia do 15 października, łącznie zgłoszono 32 osoby. Za wkład w rozwój i osiągnięcia miasta Daugavpils w 2021 r. przyznano NAGRODĘ ROKU oraz nagród pieniężnych w…