31 stycznia przypada rocznica urodzin Wandy Krukowskiej

Dziś przypada rocznica urodzin Wandy Krukowskiej, polskiej działaczki społecznej na Łotwie, przewodniczącej Związku Polaków na Łotwie. Wanda Krukowska urodziła się w Rydze 31 stycznia 1943 roku. Pochodziła z polskiej rodziny z Łatgalii. W 1974 ukończyła biologię na Łotewskim Uniwersytecie Państwowym, po czym pracowała jako kierowniczka laboratorium medycznego w Rzeżycy (Rēzekne). W 1988 objęła funkcję przewodniczącej…