440 lat temu król Stefan Batory nadał Dyneburgowi magdeburskie prawo miejskie

26 marca 1582 roku niedaleko rzeki Szunicy Stefan Batory, Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podlaski, Inflancki, a także książę Siedmiogrodzki ulokował nowe miasto Dunaburg i nadał miastu prawo magdeburskie oraz wybudował nową twierdzę. Magdeburskie prawa miejskie stwarzały większe możliwości rozwoju miasta. Latgalski historyk Boleslavs Brežgo odnalazł tekst dawnego dokumentu…