II Forum Parlamentarne Trójmorza: wywiad z Robertem Telusem

20 – 21 czerwca w Rydze odbyło się II Forum Parlamentarne Trójmorza. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści z Polski, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, a także reprezentanci Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Polskę na Forum reprezentowali przedstawiciele Polsko-Łotewskiej Grupy Parlamentarnej – posłowie Robert Telus, Barbara Bartuś oraz Iwona Kozłowska. Forum było też okazją do…

W Rydze odbył się szczyt Inicjatywy Trójmorza

W dniu 20 czerwca w Rydze odbył się szczyt Inicjatywy Trójmorza. Głównymi tematami przewódców 12 państw była perspektywa zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wkład państw Trójmorza w zapobieżenie kryzysowi żywnościowemu. Przywódcy państw Trójmorza rozmawiali także m.in. o rozwoju infrastruktury, zacieśnianiu więzi w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a także współpracy w ramach NATO. Współpraca państw Trójmorza…