Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz, Stanisław Swianiewicz

7 września w Domu Kultury Polskie w Wilnie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz, Stanisław Swianiewicz”. Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, współorganizatorzy to Uniwersytet Witolda Wielkiego, Stowarzyszenie Polonistów na Litwie. Podejmowana podczas tego wydarzenia tematyka jest związana z trzema wydarzeniami: przede wszystkim rok 2022 został ogłoszony przez Sejm…