Święto ulicy Rīgas

17 września w Dyneburgu odbywało się święto głównej ulicy – Ulicy Ryskiej.  W tym roku tematem przewodnim obchodów było:  „Jeden zamek – dwa brzegi”.  Ulica Rīgas przeistoczyła się w symboliczną Dźwinę – z muzyką, szybkimi tańcami, bulgoczącą grą kolorów i głębokimi emocjami – wlewała się w twórczy impuls, opowiadała o różnych dzielnicach Dyneburga i ich…

Żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO eFP Poland odwiedzili Dyneburg

Dyneburg odwiedzili żołnierze eFP Poland w ramach projektu Zwiastun. Żołnierze NATO poznają miejsca związane z historią Polski. Podczas wizyty na Łotwie żołnierze uczcili pamięć poległych polskich żołnierzy biorących udział w wyzwoleniu Łotwy w 1920 roku, odwiedzili Polskie Gimnazjum im. J. Piłsudskiego, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Raganisa i na cmentarzu w Ławkiesach, spotkali się z merem…

Reprezentanci łotewskich Polaków uczestniczyli w zjeździe Rady Polonii Świata

W Wilnie odbywał się zjazd Rady Polonii Świata, wybrano nowego prezesa Rady Polonii – Jarosława Narkiewicza z Litwy. Rada Polonii Świata zrzesza około 40 organizacji polskich i polonijnych, celem których jest reprezentowanie interesów Polaków rozsianych po świecie. Zjazd swoją obecnością zaszczyciło wielu gości honorowych, wśród których jest wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, senatorowie Maria Koc…