Rocznica Bitwy pod Kircholmem

Bitwa pod Kircholmem, obecnie łotewskie Salaspils, jest jednoznacznie określana przez historyków, jako jedno z największych zwycięstw wojsk Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 27 września 1605 roku wojska Rzeczypospolitej pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza, rozgromiły trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką Karola IX Sudermańskiego. Król Szwecji, by ocalić życie, musiał uciekać na cudzym koniu z pola bitwy. W rocznicę…

Orkiestra MŁODZI-POLSCY zagrała na Koncercie Galowym w Filharmonii Narodowej  w Warszawie

Koncert galowy inaugurujący uroczystości sprowadzenia do ojczyzny doczesnych szczątków prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie odbył się w poniedziałkowy wieczór w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i objętym patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów, wzięła udział orkiestra „MŁODZI – POLSCY” pod batutą Huberta Kowalskiego. W przemówieniu otwierającym galę Jan…