Polskie Gimnazjum im. J. Piłsudskiego będzie miało wielofunkcyjne centrum sportowe

Gimnazjum J. Piłsudskiego od lat jest wizytówką miasta i przyciąga dzieci i młodzież. Obecnie do polskiej szkoły uczęszcza 464 uczniów, jest to największa ilość dzieci od momentu powstania polskiej szkoły w Dyneburgu. Gimnazjum już od ponad 10 lat kieruje Halina Smulko. Placówka edukacyjna w ciągu ostatnich lat regularnie przyswaja środki zewnętrznych partnerów i z sukcesem…