Śpiewane wiersze Olgi Daukszty

Śpiewaczka Ewa Sawczuk postanowiła zaśpiewać utwory dyneburskiej poetki okresu dwudziestolecia międzywojennego, Olgi Daukszty. Projekt jest dedykowany zbliżającej się 130-letniej rocznicy urodzin Dauksztówny. Jest to słowno-muzyczny projekt, wykonany z bogatym wachlarzem aktorskich środków wyrazu. Powstał we współpracy polskiej śpiewaczki Ewy Sawczuk  oraz łotewskiego kompozytora Andrisa Gailisa. Ewa Sawczuk opowiedziała słuchaczom Polskofalówki o projekcie i podzieliła się…