Spotkanie integracyjne uczniowskich parlamentów polskich szkół na Łotwie

24 marca w Dyneburgu odbyło się pierwsze integracyjne spotkanie uczniowskich parlamentów polskich szkół na Łotwie. Do Polskiego Gimnazjum im. J.Piłsudskiego przyjechali liderzy samorządów uczniowskich z Rygi i Rēzekne. Inicjatorem i organizatorem spotkania była dyneburska młodzież, która wspólnie z opiekunem – wicedyrektorem Andrzejem Zacziniajewym podjęła się realizacji ambitnego przedsięwzięcia, zaangażowała się w realizację i  znalazła środki. Z…