Odznaka Honorowa za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą dla Związku Polaków na Łotwie

W Warszawie odbywa się zorganizowany przez Radę Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Łotewskich Polaków reprezentują Prezes Związku Polaków na Łotwie Pēteris Dzalbe, wiceprezes Ryszard Stankiewicz.  Z rąk Ministra Jana Dziedziczaka, jako pełnomocnika rządu ds. Polonii, Prezes P.Dzałbe odebrał Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za…