455. rocznica Unii Lubelskiej – porozumienia między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim

1 lipca mija 455. rocznica Unii Lubelskiej, porozumienia zawartego na sejmie walnym w Lublinie. W jej wyniku powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, jedno z największych, a jednocześnie najbardziej demokratycznych i tolerancyjnych państw ówczesnej Europy. Akt unii lubelskiej z 1569 roku, przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, został w 2017 roku wpisany na Światową Listę…

Tegoroczny Festiwal Mniejszości Narodowych Łotwy odbył się w Lipawie

29 i 30 czerwca w Liepāji (pol.Lipawa) odbywał się festiwal mniejszości narodowych Łotwy. W festiwalu wzięło udział prawie 1500 uczestników – śpiewaków, tancerzy, rzemieślników – reprezentujących dziedzictwo kulturowe rdzennych mieszkańców Łotwy. Dla uczestników wydarzenia była to świetna okazja do poznania 16 różnych mniejszości, w tym także polskiej. W ciągu dwóch dni w różnych częściach miasta…

Zakończono prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy Polskim Gimnazjum im. J. Piłsudskiego

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Polskim Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Daugavpils dobiegła końca. Z nowo powstałego obiektu będą mogli korzystać zarówno uczniowie i nauczyciele gimnazjum, jak i dzieci z innych szkół miasta. Prace przygotowawcze poprzedzające budowę boiska rozpoczęły się kilka lat temu, z kolei idea budowy tego typu obiektu powstała o wiele wcześniej. O tym,…