Wszyscy uczniowie klas 9 Polskiego Gimnazjum w Dyneburgu zdali egzaminy

Od poniedziałku, 1 lipca, zaczęła działać strona internetowa do pobierania certyfikatów egzaminacyjnych eksameni.gov.lv. Ma ułatwić uczniom klas 9 szkół Łotwy uzyskiwanie certyfikatów, do których są wpisane oceny z egzaminów z matematyki, języka łotewskiego i języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego). Na portalu będzie można pobrać elektroniczną wersję certyfikatu egzaminacyjnego, która będzie dostępna na stronie internetowej…

Polityka polonijna wraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy ustawowe skutkujące przejęciem przez MSZ kompetencji i budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Od tego momentu pieczę nad postępowaniami konkursowymi i nadzorem nad realizacją zadań publicznych w tym obszarze będzie sprawować resort dyplomacji. Minister…