101. rocznica wyzwolenia Dyneburga

4 stycznia chargé d’affaires Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek wraz z zastępcą attaché obrony ppłk. Sławomirem Kłosowskim oraz prezesem ZPŁ Ryszardem Stankiewiczem wzięli udział w uroczystości upamiętnia polsko-łotewskiej ofensywy z Dyneburgu, Krasławiu, Ławkiesach i Wyszkach. W Dyneburgu złożyli kwiaty i oddali hołd żołnierzom poległym w walce o wyzwolenie Łatgalii w 1920 roku pod Krzyżem…

Wielki krok w walce z pandemią – początek szczepień

28 grudnia Szpital Regionalny w Daugavpils otrzymał 175 dawek szczepionki Pfizer-BioNTech. Szpital ma wszystko, czego potrzeba, aby spełnić określone przez producenta wymagania dotyczące przechowywania szczepionki. Przypominamy, że szczepienie Pfizera zakłada odstęp trzech tygodni pomiędzy nimi, a odporność ma pojawić się po około 28 dniach od zaaplikowania pierwszej. Istotna jest także kwestia przechowywania specyfiku. Szczepionki Pfizer-BioNTech…

Polacy Daugavpils otrzymali świąteczne paczki

Nie możemy wyobrazić sobie świat bez życzeń i prezentów.  Organizacje charytatywne i ludzie dobrej woli w okresie bożonarodzeniowym wspierają osoby znajdujące się w potrzebie. Od lat na Łotwę docierają paczki świąteczne fundowane przez różne organizacje. Wolontariusze pukają do drzwi domów, szukają tych, do których nikt inny nie dociera z pomocą. Pomagają osobom starszym, wielodzietnym rodzinom.  Tegoroczne…

Prace konserwatorskie w miejscach pamięci z wojny polsko-bolszewickiej w Bukmujże, Dyneburgu, Jankiszkach i Wyżkach

W 2020 r. w Dyneburgu oraz Jankiszkach (Łotwa) odbyły się pracy konserwacji zachowawczej samodzielnych upamiętnień żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. Krzyże, ustawione w połowie lat 90. XX wieku w Dyneburgu i Jankiszkach przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wymagały remontu – przeprowadzenia prac renowacyjnych i konserwatorskich. Krzyże były zdegradowane przez warunki atmosferyczne i…

Uczniowie polskiego gimnazjum im. J. Piłsudskiego w finale konkursu „Kresy”

W finale „Kresów” w tym roku wzięło udział 25 uczestników z 9 krajów: Kazachstanu, Białorusi, Łotwy, Czech, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kirgistanu oraz Litwy. W związku z pandemią COVID-19 w tym roku konkurs przeniósł się do przestrzeni wirtualnej. Polacy z różnych zakątków świata 12 grudnia łączyli się w sieci i uczestniczyli w Koncercie Galowym w Białymstoku.…

Film polskiej młodzieży z Daugavpils zajął 6 miejsce w Patria Nostra

30 listopada odbyła się gala finałowa konkursu historycznego “Patria Nostra”. Jego celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu i budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Uczestnicy konkursu wykonali krótkie filmy i animacje dotyczące wydarzeń z historii Polski. Daugavpils w konkursie godnie zaprezentowała grupa teatralna Centrum Kultury Polskiej “Uśmiechnięta tęcza”. Zajęła wśród około 80…

List pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą do organizacji Polonijnych oraz Polaków za granicą

Zwracam się do Państwa w związku z ogłoszonym dziś konkursem „Polonia i Polacy za Granicą 2021”. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe takie jak m.in. fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty, w tym podmioty kościelne zarejestrowane w Polsce, które zaangażowane są we wsparcie naszych Rodaków na całym świecie.Chciałabym podkreślić, że niezwykle istotne są Państwa działania na…

2021 rok będzie rokiem Konstytucji 3 Maja

27 listopada Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej ustanowił patronów 2021 r.  Zostali uhonorowani – kard. Stefan Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin kardynała  Stefana Wyszyńskiego. W uchwale zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był…