WTN – Józef Beck

Bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego. Członek POW, attaché wojskowy RP w Paryżu i Brukseli.  Józef Beck urodził się 4 października 1894 w Warszawie. W roku 1914 wstąpił do Legionów Polskich. W trakcie swojej służby pełnił funkcję adiutanta Józefa Piłsudskiego Od roku 1918 związany z Wojskiem Polskim, w ramach którego miał pierwsze kontakty…

WTN – Gen. Tadeusz Rozwadowski

Jeden z najwybitniejszych dowódców w historii naszego kraju, współtwórca strategii Bitwy Warszawskiej, konstruktor i wynalazca. Tadeusz Jordan Rozwadowski urodził się 19 maja 1866 r. w Babinie (obwód stanisławowski) w rodzinie o tradycjach wojskowych. Wychowywany w duchu patriotyzmu, kształcił się najpierw w szkole kadetów kawalerii w Hranicach na Morawach, a później w wiedeńskiej Wojskowej Akademii Technicznej, którą…

WTN – Hrabia Maurycy Zamoyski

XV ordynat na Zamościu, polityk, który w 1917 roku włączył się w prace Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu oraz finansowo go wspierał, dyplomata, społecznik.  Maurycy Klemens Zamoyski, urodził się 30 lipca 1871 r. w Warszawie i tutaj oraz w rodzinnym Klemensowie spędził dzieciństwo. Szkołę średnią ukończył w Lesznie, studia zaś w zakresie prawa i ekonomii, w…

Dyskusja o sytuacji polskich mediów na wschodzie

23 listopada w Warszawie odbyło się piąte Zebranie Stowarzyszenia Federacja Mediów Polskich na Wschodzie (FMPnW). Dla zgromadzonych w Belwederze przedstawicieli polskich redakcji (prasy, radia, telewizji) była to możliwość omówienia kwestii i problematyki dotyczącej polskich mediów na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i Czech z przedstawicielami władz RP. Głównym celem dyskusji podczas zjazdu były wymiana doświadczeń i…

Od 22 listopada do 16 grudnia 2018 r. tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej

Od 22 listopada granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole są związane ze zbliżającym się szczytem klimatycznym ONZ COP 2018 w Katowicach (3-14 grudnia), na którym oczekuje się dużej ilości gości z zagranicy.22 listopada, w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018, na granicy wewnętrznej Rzeczypospolitej polskiej…

Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” w Dyneburgu

Listopad jak w Polsce tak i na Łotwie to miesiąc patriotyzmu. W ramach obchodów dwóch setnych rocznicz, Polski i Łotwy, w Dyneburgu 20 listopada odbył się  Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność”. Koncert zainaugurowała Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn. Na scenie Centrum Kultury Łotewskiej wystąpiła polsko-kanadyjska wokalista i kompozytorka Ola Turkiewicz, polski wokalista i…

WTN – Generał Władysław Sikorski

Wojskowy i polityk, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych. Władysław Sikorski urodził się w 1881 roku w Tuszowie Narodowym w zaborze austriackim. Uczył się i studiował w Rzeszowie oraz we Lwowie, gdzie na Politechnice Lwowskiej ukończył Wydział Dróg i Mostów. W czasie I wojny światowej był związany ze środowiskiem polskich patriotów.…

WTN – Maciej Rataj

Nauczyciel i polityk. Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, prezes Stronnictwa Ludowego i współorganizator Polskiego Państwa Podziemnego. Maciej Rataj urodził się 19 lutego 1884 r. we wsi Chłopy niedaleko Lwowa. W czerwcu 1904 r. z wyróżnieniem zdał egzamin dojrzałości, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, wybierając jako kierunek filologię klasyczną. W okresie studenckim…

WTN – Generał Władysław Anders

Jeden z najzdolniejszych polskich dowódców. Czterokrotnie odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari. Organizator i dowódca Armii Polskiej w Związku Radzieckim. Generał Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Błoniu koło Kutna w rodzinie ziemiańskiej. Ukończył gimnazjum i szkołę średnią w Warszawie. W wieku 18 lat otrzymał powołanie do armii rosyjskiej, był słuchaczem kawaleryjskiej szkoły oficerów…

WTN – Władysław Raczkiewicz

Prawnik i polityk. Pierwszy prezydent RP na uchodźstwie. Uczestnik wszystkich najważniejszych wydarzeń II RP od jej narodzin do końca II wojny światowej.  Władysław Raczkiewicz urodził się 21 stycznia 1885 roku w gruzińskim mieście Kutaisi. Pochodził z ziemiańskiej rodziny z okolic Mińska. Po powstaniu styczniowym jego dziadek, Benedykt zmuszony został do osiedlenia się na Kaukazie. Władysław…