WTN – Władysław Raczkiewicz

Prawnik i polityk. Pierwszy prezydent RP na uchodźstwie. Uczestnik wszystkich najważniejszych wydarzeń II RP od jej narodzin do końca II wojny światowej.  Władysław Raczkiewicz urodził się 21 stycznia 1885 roku w gruzińskim mieście Kutaisi. Pochodził z ziemiańskiej rodziny z okolic Mińska. Po powstaniu styczniowym jego dziadek, Benedykt zmuszony został do osiedlenia się na Kaukazie. Władysław…

WTN – Michał Grażyński

Polityk, historyk, powstaniec śląski i działacz Polskiej Organizacji Wojskowej. Piłsudczyk i zwolennik obozu sanacyjnego. Michał Tadeusz Grażyński był długoletnim wojewodą śląskim, politycznie związanym z sanacją. Jest powszechnie kojarzony jest ze Śląskiem, choć nie był Ślązakiem. Przyczynił się do rozwoju przedwojennego województwa śląskiego i umacniał w nim polskość, umiejętnie korzystając z przywilejów autonomii. Jako piłsudczyk i zwolennik…

WTN – Stanisław Wojciechowski

Polityk, działacz spółdzielczy, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalistycznej, prezydent II Rzeczpospolitej Polskiej. Stanisław Wojciechowski głową państwa został w dramatycznym momencie, po zabójstwie Gabriela Narutowicza. Zrezygnował z funkcji w sytuacji równie dramatycznej, po zamachu majowym w 1926 roku. Dziś uznawany jest za symbol niepodległej Polski. Działalność polityczną rozpoczął wcześnie, bo już na studiach. Był członkiem tajnych antyrosyjskich…

Dyneburg dołączył do akcji Niepodległa do hymnu

W dniu 100-lecia niepodległości Polski Dyneburg dołączył do akcji “Niepodległa do hymnu”. 11 listopada w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe Polacy zaśpiewali hymn państwowy. Ta akcja miała połączyć ludzi w jedną, biało-czerwoną rodzinę. Polacy Dyneburga podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości Polski również w południe głośno zaśpiewali hymn RP przy pomniku…

W galerii Domu Polskiego otwarta wystawa Iwara Utinansa

8-ego listopada w Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu została otwarta wystawa fotograficzna Iwara Utinansa “Od brzegów Morza Bałtyckiego do polskich Tatr”. O zdjęciach przedstawionych w galerii Domu Polskiego oraz o ich autorze opowiedziała nam organizator imprez kulturalnych Centrum Kultury Polskiej Swetłana Manochina. Wystawę można będzie obejrzeć w Domu Polskim do 3 grudnia.

Gra intelektualna – zwyciężyły Wesołe diabły

W końcu minionego tygodnia, 9-ego listopada, w Centrum Kultury Polskiej odbyło się jeszcze jedno przedsięwzięcie poświęcone Polsce i Łotwie, a mianowicie Świętu Niepodległości. Konkurs intelektualny dla młodzieży dedykowany 100-leciu Polski i Łotwy zgromadził uczniów polskich szkół prawie z całej Łotwy. Młodzi ludzie przyjechali z Rygi, Rezekne i Dyneburga. Wśród pięciu drużyn były wybrane trzy najlepsze.…

WTN – Kazimierz Sosnkowski

Wojskowy i polityk, Wódz Naczelny i zastępca prezydenta Rządu RP na Uchodźstwie. Gorący patriota. Kazimierz Sosnkowski był wybitnym, niezwykle szybko awansujacym wojskowym. Wychowany w tradycjach “wojska polskiego i powstań narodowych, w atmosferze opowieści o zsyłkach na Sybir i tajemnicy cytadeli warszawskiej”. Był gorącym patriotą, już w okresie nauki angażował się w działalność tajnych kółek samokształceniowych. Kiedy Kazimierz…

WTN – Sławoj Składkowski

Z wykształcenia lekarz, z wyboru piłsudczyk, z nominacji minister spraw wewnętrznych i premier. Generał Felicjan Sławoj Składkowski był postacią bez wątpienia nietuzinkową. Zaczynał karierę jako lekarz w Legionach Polskich, a zakończył jako premier. Wybrany na to stanowisko na okres przejściowy, zachował je najdłużej z szefów Rady Ministrów II RP. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i zwolennikiem…

WTN – Edward Rydz-Śmigły

Malarz i poeta, polityk i żołnierz. Dziś dla wielu marszałek Edward Rydz –Śmigły jest postacią co najmniej kontrowersyjną w polskiej historii. Józef Piłsudski, sporządzając w 1922 r. ocenę wyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, pierwszą lokatę przyznał właśnie Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu. Widział w nim także kandydata na Naczelnego Wodza. Marszałek, stawiając go „najwyżej pośród generałów polskich”, brał…

WTN – Generał Wieniawa-Długoszowski

Był wielkim żołnierzem i patriotą oddanym idei walki o polską niepodległość, do końca lojalnym wobec swojego marszałka.  Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski był osobistym adiutantem Józefa Piłsudskiego. Od 1914 roku nosił mundur I Kompanii Kadrowej i walczył o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Uznawany za jedną z najbarwniejszych postaci II Rzeczpospolitej, był wybitnym dyplomatą, którego umiejętności wykorzystywał marszałek…