Kościół św. Ludwika w Krasławiu obchodzi 250-lecie!

W tym roku Kościół św. Ludwika w Krasławiu obchodzi swoje 250-lecie. Uroczystości poświęcone jubileuszowi odbędą się tym latem.   Kosciół i miasto Krasław mają długą i interesującą historię. Kościół pw. św. Ludwika (1755-1767) proj. Antoniego Paracco. Główny ołtarz został w 1760 ozdobiony freskiem włoskiego malarza związanego z Polską – Filippo Castaldiego, fresk przedstawia św. Ludwika (króla…

Uroczystość uczczenia 97.rocznicy „Operacji Zima”

3 stycznia 1920 r. rozpoczęła się „Operacja Zima”. W jej wyniku wojska polsko-łotewskie dowodzone przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego rozpoczęły uderzenie na Dyneburg i następnie zdobyły miasto i wyparły z Łotwy bolszewików. Operacja trwała do 25 stycznia i zakończyła się całkowitym zwycięstwem wojsk sojuszniczych, wojska polskie i łotewskie wyparły bolszewików z całej Łatgalii. Tego dnia, zgodnie…

Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Rydze

W Rydze w dniach od 28 grudnia 2016 do 1 stycznia 2017 roku odbyło się Europejskie Spotkanie Młodych przygotowane przez Wspólnotę Ekumeniczną Taizé. Było to pierwsze Spotkanie Europejskie w krajach bałtyckich. Na Łotwę przybyło około 15 tysięcy pielgrzymów, najwięcej osób było z Polski ok. 5 tysięcy. Europejskie Spotkania Młodych organizowane są przede wszystkim z myślą…

Impreza Andrzejkowa w Domu Polskim

W Domu Polskim tradycyjnie w wigilię św. Andrzeja odbywają się wieczorki wróżb. Dawniej główną część wieczoru andrzejkowego stanowiły wróżby, obecnie noszą one charakter zabawowy. Na wieczór wróżb w Domu Polskim w Dyneburgu byli zaproszeni wszyscy chętni powróżyć tym wieczorem i dowiedzieć się co czeka ich w przyszłości. W Andrzejkach wzięły udział dzieci, a wraz z…