Święto ulicy Rīgas

17 września w Dyneburgu odbywało się święto głównej ulicy – Ulicy Ryskiej.  W tym roku tematem przewodnim obchodów było:  „Jeden zamek – dwa brzegi”.  Ulica Rīgas przeistoczyła się w symboliczną Dźwinę – z muzyką, szybkimi tańcami, bulgoczącą grą kolorów i głębokimi emocjami – wlewała się w twórczy impuls, opowiadała o różnych dzielnicach Dyneburga i ich…

Żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO eFP Poland odwiedzili Dyneburg

Dyneburg odwiedzili żołnierze eFP Poland w ramach projektu Zwiastun. Żołnierze NATO poznają miejsca związane z historią Polski. Podczas wizyty na Łotwie żołnierze uczcili pamięć poległych polskich żołnierzy biorących udział w wyzwoleniu Łotwy w 1920 roku, odwiedzili Polskie Gimnazjum im. J. Piłsudskiego, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Raganisa i na cmentarzu w Ławkiesach, spotkali się z merem…

Reprezentanci łotewskich Polaków uczestniczyli w zjeździe Rady Polonii Świata

W Wilnie odbywał się zjazd Rady Polonii Świata, wybrano nowego prezesa Rady Polonii – Jarosława Narkiewicza z Litwy. Rada Polonii Świata zrzesza około 40 organizacji polskich i polonijnych, celem których jest reprezentowanie interesów Polaków rozsianych po świecie. Zjazd swoją obecnością zaszczyciło wielu gości honorowych, wśród których jest wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, senatorowie Maria Koc…

Inauguracja roku szkolnego w Polskim Gimnazjum w Dyneburgu

W czwartek, 1 września, w Polskim Gimnazjum im. J.Piłsudskiego odbyła się inauguracja roku szkolnego 2022/2023 z udziałem przedstawicieli Związku Polaków na Łotwie oraz samorządu lokalnego. W tym roku szkoła zarejestrowała rekordową liczbę pierwszoklasistów – 60 uczniów. Nowy rok szkolny rozpoczęły trzy pierwsze klasy. Obecnie do szkoły uczęszcza 464 uczniów. Warto zaznaczyć, że jest to najwyższa…

Stulecie Związku Polaków na Łotwie

W Dyneburgu odbyły się uroczystości związane z obchodami stulecia istnienia Związku Polaków na Łotwie. Kulminacja obchodów miała miejsce 3 września. Wśród osób zabierających głos był Jan Badowski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Premiera, który przekazał pozdrowienia i podziękowania dla Związku Polaków na Łotwie od sekretarza Stanu, pełnomocnika Rządu do spraw…

Polacy na Łotwie zagrali w ringo

W Jelgawie odbył się III otwarty turniej  gry w ringo. To jest gra sportowa polegająca na rzucaniu gumowym kółkiem tak, aby upadło na boisku drużyny przeciwnej.             Gra ta została wymyślona przez znanego szermierza i dziennikarza Włodzimierza Strzyżewskiego w 1959, natomiast jako polski sport o charakterze indywidualnym i zespołowym istnieje od 1973, kiedy to zaczęto…

Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz, Stanisław Swianiewicz

7 września w Domu Kultury Polskie w Wilnie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz, Stanisław Swianiewicz”. Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, współorganizatorzy to Uniwersytet Witolda Wielkiego, Stowarzyszenie Polonistów na Litwie. Podejmowana podczas tego wydarzenia tematyka jest związana z trzema wydarzeniami: przede wszystkim rok 2022 został ogłoszony przez Sejm…

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych w związku ze zbliżającym się konkursem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą -Infrastruktura Polonijna 2023”.

Termin realizacji zadania: zadanie należy wykonać w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Kwota dofinansowania: minimalnie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i maksymalnie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Trwałość projektu: Wymogiem realizacji projektów jest zagwarantowanie na etapie składania wniosku trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury na cele działalności polonijnej na…

„Pytania o przestrzeń” – wystawa polskich ceramików w Centrum Sztuki Marka Rothko

W Centrum Sztuki im. Marka Rothko w Dyneburgu można zapoznać się z grupową wystawą polskich artystów. „Pytania o przestrzeń” taki tytuł nosi wystawa prac pięciu polskich artystów – ceramików, którzy skupiają się na trzech podstawowych pojęciach – przestrzeń, proces i dzieło sztuki. „Przestrzeń  postrzegamy jako laboratorium. Kształtuje go relacja i napięcie między topografią miejsca, architekturą…