Do Daugavpils przybyli przedstawiciele PES

Na Łotwie trwają obowiązkowe egzaminy z języka łotewskiego dla mieszkańców posiadających obywatelstwo rosyjskie. W terminie od 11 kwietnia do 7 maja egzamin złożyły 4 995 osób, w tym 257 mieszkańców Daugavpils. Za pierwszym razem egzamin zdało tylko 49% osób. Do 2 grudnia mogą spróbować złożyć go jeszcze raz. Jeśli egzaminu nie zdadzą, to będą musieli…