W Dyneburgu została otwarta wystawa “25 kroków do wolności”. W wydarzeniu wzięła udział Swiatłana Cihanouska

W ubiegłym tygodniu z roboczą wizytą na Łotwie była Swiatłana Cihanouska, liderka białoruskich kręgów demokratycznych, przywódczyni narodowa Białorusi i szefowa Zjednoczonego Gabinetu Transformacji. 4 lipca spotkała się ona z łotewskimi urzędnikami. Podczas spotkania z minister spraw zagranicznych Baibą Braže Cihanouska podziękowała za solidarność i wsparcie, jakie Łotwa okazała dla demokratycznych wysiłków Białorusinów. Jednak głównym celem…