Marszałek Sejmu Elżbieta Witek z wizytą na Łotwie

9 lipca Marszałek Sejmu Elżbieta Witek – poseł na Sejm RP udała się z dwudniową wizytą na Łotwę. Głównym celem było spotkanie w formacie przewodniczących parlamentów Polski, państw bałtyckich i Ukrainy -powiedziała Marszałek Sejmu. W niedzielę Elżbieta Witek wraz z przewodniczącymi parlamentów Litwy, Estonii, Ukrainy i niemieckiego Bundestagu wzięła udział w rozmowach z nowo wybranym…