Na Łotwie powstaje podręcznik do nauki języka polskiego z wykorzystaniem piosenek o Rydze i Warszawie!

We ścisłej współpracy naukowców z Zespołu Literatury a Glottodydaktyka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Polonistyki i Bohemistyki Uniwersytetu Łotewskiego powstaje podręcznik do nauki języka polskiego z wykorzystaniem piosenek o Rydze i Warszawie. Jest to innowacyjny projekt z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przeznaczony dla osób uczących się języka polskiego jako obcego. Będzie to pierwszy…

W Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone Oldze Daukszcie

18 listopada, w dnu uzyskania niepodległości przez Łotwę w Lublinie w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej odbyło się spotkanie poświęcone twórczości dyneburskiej poetki Olgi Daukszcie. W tym roku obchodzimy 130.rocznicę jej urodzin. Wydarzenie rozpoczęło się od cyklu wykładów i dyskusji poświęconych tożsamości polskiej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Adam Hlebowicz z Biura Edukacji Narodowej IPN…

Śpiewane wiersze Olgi Daukszty

Śpiewaczka Ewa Sawczuk postanowiła zaśpiewać utwory dyneburskiej poetki okresu dwudziestolecia międzywojennego, Olgi Daukszty. Projekt jest dedykowany zbliżającej się 130-letniej rocznicy urodzin Dauksztówny. Jest to słowno-muzyczny projekt, wykonany z bogatym wachlarzem aktorskich środków wyrazu. Powstał we współpracy polskiej śpiewaczki Ewy Sawczuk  oraz łotewskiego kompozytora Andrisa Gailisa. Ewa Sawczuk opowiedziała słuchaczom Polskofalówki o projekcie i podzieliła się…