Modernizacja placu sportowego przy Państwowym Polskim Gimnazjum im. J.Piłsudskiego

Halina Smulko, dyrektor Państwowego Polskiego Gimnazjum im. J.Piłsudskiego w Daugavpils poinformowała redakcję Polskofalówki, że roboty na placu sportowym przy ulicy Marijas 1E zostały zakończone.  Prace sfinansowane zostały ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – 808 500.00 PLN przy współpracy z Fundacją “Pomoc Polakom na Wschodzie” im.J.Olszewskiego. Z pozyskanych środków wykonano budowę nawierzchni jezdni, odbudowano istniejącą…