W Muzeum Żydów w Rydze odbył się pokaz filmu „Raport Pileckiego”

29 stycznia w Muzeum Żydów w Rydze odbył się pokaz filmu fabularnego „Raport Pileckiego” w reżyserii Leszka Wosiewicza oraz Krzysztofa Łukaszewicza. Jest to historia wielkiego bohatera drugiej wojny światowej – rotmistrza Witolda Pileckiego. W filmie żołnierz AK, rotmistrz Witold Pilecki z narażeniem życia celowo daje się aresztować, by zostać osadzonym w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Tam…