Na Łotwie powstaje podręcznik do nauki języka polskiego z wykorzystaniem piosenek o Rydze i Warszawie!

We ścisłej współpracy naukowców z Zespołu Literatury a Glottodydaktyka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Polonistyki i Bohemistyki Uniwersytetu Łotewskiego powstaje podręcznik do nauki języka polskiego z wykorzystaniem piosenek o Rydze i Warszawie. Jest to innowacyjny projekt z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przeznaczony dla osób uczących się języka polskiego jako obcego. Będzie to pierwszy…